سامانه ارزشیابی دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی علوم پزشکی کشور

معرفی و سابقه سامانه

...

...

آخرین بروزرسانی: تیرماه ۱۴۰۰
هدف از ارزشیابی

در مسیر برنامه ارزشیابی فعالیت‌های تحقیقات و فناوری در دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور پس از انجام دو دهه پایش و ارزیابی مستمر و با توجه به توسعه قابلیت‌ها و رهیافت‌های جدید نیاز به بروزرسانی و تغییرات ساختاری و محتوایی فراوان و استفاده از ابزارهای نوین و دسترس یهای شفاف و آسان دانشگاه‌های علوم پزشکی به منظور تحقق هدف غایی «توسعه دانش و فناوری و بکارگیری آن بمنظور ارتقاء سلامت مردم» به شدت احساس می‌شد. چشم‌انداز این برنامه مهم و اساسی، همان دورنمای کلی نظام سلامت است که ایران را تا سال 1404 برخوردار از بالاترین سطح سلامت و عادلانه‌ترین و توسعه یافته‌ترین نظام سلامت در منطقه می خواهد و این همان چشم اندازیست که تمامی محققین و دانشمندان عرصه سلامت به سوی آن درحرکتند. لذا، امسال نیز همانند سنوات گذشته، برنامه ارزشیابی فعالیت‌های تحقیقات و فناوری با تقویم دقیق ارزشیابی و با نگاه جدید در این حوزه آغاز خواهد شد.

در ارزشیابی سال 1399 ، محور فناوری جهت تمامی دانشگا ههای علوم پزشکی و حیطه ارزشیابی پژوهش‌های اثربخش سلامت جهت 18 دانشگاه علوم پزشکی به صورت پایلوت مورد ارزیابی قرار خواهند گرفت. به این ترتیب در سال 1399، چهار محور ذیل مورد ارزشیابی قرار خواهند گرفت:

  1. تولید دانش
  2. ساختار تحقیقات و فناوری
  3. توسعه فناوری
  4. اثرگذاری پژوهش (به صورت آزمایشی)
دانلود گزارش ارزشیابی در قالب PDF

...

...

ما چه خدماتی انجام می دهیم؟

ارزشیابی فعالیتهای پژوهشی دانشگاه ها

پیشینه این فرایند از سال 1379 با طراحی فرم اولیه ارزشیابی بر اساس نتایج مطالعات انجام شده و شاخص‌های جهانی ارزشیابی پژوهش در سه محور حاکمیت و رهبری، تولید دانش، استفاده از دانش موجود و بسیج منابع مالی و توانمندسازی آغاز گردید...

بیشتر...
ارزشیابی کمی فعالیتهای پژوهشی مراکز تحقیقات

میزان تحقق نقشه جامع علمی کشور در حوزه سلامت با دست یابی به سلامت مطلوب ارزشیابی می شود، که عبارت از دستیابی به جایگاه اول سلامت منطقه است. این دست آورد در نتیجه توسعه علم ، فناوری و نوآوری در علوم سلامت محقق می شود...

بیشتر...
ارزشیابی کیفی فعالیتهای پژوهشی مراکز تحقیقات

از آنجا که ارزشیابی فعالیتهای پژوهشی مراکز تحقیقات علوم پزشکی کشور از سال 1379 در کشور آغاز گردیده و هر ساله براساس شاخصهای مورد نظر کلیه مراکز تحقیقات مورد ارزیایی قرار گرفته بودند ، به نظر می رسید بدنبال سالها بررسی شیوه مرسوم...

بیشتر...
ارزشیابی فعالیتهای پژوهشی پژوهشکده ها

از سال 1392 در دستور کار معاونت تحقیقات و فناوری قرار گرفته است . اقدامات صورت گرفته جهت نیل به این مهم شامل : تدوین شاخص های ارزشیابی با حضوز ذینفعان ، طراحی فرم و دستورالعمل ارزشیابی ، انجام پایلوت برنامه و اجرای فاز اصلی آن در سال 1393...

بیشتر...
اثر گذاری پژوهش

بررسی و اندازه‌گیری اثرات ناشی از پژوهش‌های سلامت مدت‌هاست مورد توجه بسیاری از کشورها قرار گرفته و پاسخگویی به این سؤال مهم که هزین? صرف‌شده برای انجام پژوهش چه بروندادی را برای نظام سلامت داشته، دغدغه اصلی...

بیشتر...
سایر موارد

 
 
 
 

بیشتر...

گزارش ارزشیابی سال های گذشته

گزارش های ارزِابی سال های قبل را می توانید از این بخش دانلود فرمایید.

0

دانشگاه

0

مرکز تحقیقاتی

0

مقاله

0

کتاب

تماس با ما

مرکز توسعه، هماهنگی و ارزیابی تحقیقات

تهران، شهرک قدس، بلوار فرحزادی، بلوار ایوانک، ساختمان مرکزی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

ایمیل

evaluation@research.ac.ir

تلفن

021-000000000

آدرس

معاونت تحقیقات وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی، تهران، ایران